Vergunningsaanvraag in procedure

26 mei 2020

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft besloten de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark Onder Ons in procedure te brengen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen en exploiteren van het zonnepark van circa 5 hectare op het terrein van het slibdepot op het Industriepark Onder Ons in De Krim.

Procedure

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 21 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg. Voor meer informatie over deze procedure  verwijzen wij naar de website van de gemeente Hardenberg (publicatie van 20 mei 2020)