Gemeenteraad Hardenberg is positief over zonnepark

29 april 2020

De gemeenteraad van Hardenberg is positief over het plan voor het zonnepark van circa 5 hectare op het terrein van het slibdepot op het Industriepark Onder Ons in De Krim. Dat bleek gisteravond tijdens de oriënterende raadsvergadering. Na de beantwoording van enkele raadsvragen besloot de raad unaniem om het voorstel voor het zonnepark tijdens de besluitvormende raadvergadering als hamerstuk te behandelen. Dat betekent dat de realisatie van het zonnepark weer een stap dichterbij is.

Tijdens de inhoudelijke behandeling in de oriënterende raadsvergadering stelde een aantal fracties inhoudelijke vragen over de maatschappelijke meerwaarde en de hoogte van het omgevingsfonds, de beschikbare netwerkcapaciteit in combinatie met andere duurzame projecten en impact op het zonnepark in relatie tot grondvervuiling en lichtschittering. Deze vragen werden beantwoord door wethouder Jan ten Kate en wethouder Martijn Breukelman.  

Vervolg

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 12 mei 2020 wordt het voorstel voor het zonnepark als hamerstuk behandeld. Hierna neemt het college van B&W het besluit om de ontwerp-vergunning zes weken ter inzage te leggen. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij naar de gemeente Hardenberg.