Het idee

De komende jaren verandert het slibdepot aan de Fabriekswijk in De Krim in een zonnepark van circa 5 hectare. Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft hiervoor in september 2020 de definitieve omgevingsvergunning van het Hardenbergse college van B&W ontvangen. Het zonnepark gaat naar verwachting jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor ongeveer 1.100 huishoudens.

 

Afbeelding: rode lijn geeft de ligging van zonnepark Onder Ons aan
Afbeelding: rode lijn geeft de ligging van zonnepark Onder Ons aan

Meerwaarde voor De Krim

Naast een bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hardenberg draagt het zonnepark ook financieel bij aan de realisatie van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in De Krim. In overleg met het Plaatselijk Belang keert Pure Energie de jaarlijkse gelden uit het omgevingsfonds in één keer uit, zodat dit financieel kan bijdragen aan de bouw van het nieuwe MFA.

Ruimte voor natuur

Ondanks dat het zonneveld zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, blijft straks bijna 35% van het gebied onbebouwd. Deze ruimte wordt benut voor landschappelijke inpassingen en natuurlijke inrichting. Zo heeft Pure Energie nadrukkelijk oog voor de patrijs, een vogelsoort waarvan de aantallen in het gebied, zoals ook in de rest van Nederland, al jaren afnemen. Door beschutting en extra plantsoorten toe te voegen, zoals wilde roos, sleedoorn en meidoorn, is het zonnepark een aantrekkelijke leefgebied met voldoende nestgelegenheden en voedsel voor de patrijzen. Daarbij kunnen andere diersoorten, die goed gedijen in het leefgebied van de patrijs, ook ‘meeliften’ op de versterking van deze biotoop.