Vergunningsaanvraag in procedure

26-05-2020

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft besloten de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark Onder Ons in procedure te brengen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen en exploiteren van het zonnepark van circa 5 hectare op het terrein van het slibdepot op het Industriepark Onder Ons in De Krim.

Procedure
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf 21 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg. Voor meer informatie over deze procedure  verwijzen wij naar de website van de gemeente Hardenberg (publicatie van 20 mei 2020).   

Zonnepark Onder Ons

info@zonneparkonderons.nl

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200

 

© Zonnepark Onder Ons