College van B&W stemt in met vergunningsaanvraag

31-03-2020

Dinsdag 24 maart 2020 heeft het college van B&W van de gemeente Harderberg ingestemd met de aanvraag om omgevingsvergunning dat wij hebben ingediend voor het zonnepark Onder Ons. Dat betekent dat de realisatie van het zonnepark op het terrein van het slibdepot op het Industriepark Onder Ons in De Krim dichterbij komt.

Vervolgstap

Het besluit van het college van B&W wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt dit besluit op dinsdag 21 april 2020 besproken. Indien zij instemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning 6 weken ter inzage gelegd. Daarna worden eventuele ingediende zienswijzen beoordeeld door de gemeente Hardenberg. Als er geen bijzonderheden zijn, volgt een collegevoorstel voor het definitief verlenen van de vergunning.

Zonnepark Onder Ons

info@zonneparkonderons.nl

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200

 

© Zonnepark Onder Ons