Stand van zaken

Laatste update: 3 september 2020
 
Gemeente Hardenberg geeft definitieve omgevingsvergunning af voor de bouw van zonnepark Onder Ons
 
De komende jaren verandert het slibdepot aan de Fabriekswijk in De Krim in een zonnepark van circa 5 hectare. Pure Energie heeft begin september 2020 de benodigde, definitieve omgevingsvergunning van het Hardenbergse college van B&W ontvangen. Het zonnepark gaat naar verwachting jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor ongeveer 1.100 huishoudens.

Gemeente Hardenberg wil 30% duurzame energie opwekken in 2030. Om deze doelstelling te halen, zet de gemeente onder andere in op zonne-energie. Het idee voor een zonnepark op het slibdepot naast de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek is door de gemeenteraad, het college van B&W en het dorp De Krim zeer positief ontvangen. Dat bleek ook uit het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het plan voor het zonnepark.    
 

- - - - - - - - - - - - - - -

In overleg met het Plaatselijk Belang
In het voorjaar van 2019 hebben we ons idee voor het zonnepark Onder Ons besproken met Plaatselijk Belang De Krim. Vervolgens hebben wij op de ledenvergadering van 22 mei 2019 een korte presentatie geven over het idee voor het zonnepark, de landschappelijke inpassing en de mogelijke bijdrage van het zonnepark aan het dorp De Krim. Een duurzame samenleving opbouwen doen we namelijk samen. Tijdens deze vergadering is door de leden uitgesproken dat het bestuur van Plaatselijk Belang verder met ons in gesprek kan om een concreet plan te maken. Daarover zijn we verder in gesprek gegaan. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Lokale participatie
Als duurzame ontwikkelaar vinden wij het belangrijk dat het zonnepark ook bijdraagt aan de lokale samenleving. Samen met Plaatselijk Belang De Krim zijn we in gesprek gegaan hoe we dit kunnen vormgeven. Daarbij zijn onder andere afspraken gemaakt over het omgevingsfonds en lokaal eigenaarschap.

Omgevingsfonds
Voor de duur van 15 jaar geven wij een deel van de inkomsten van onze zonneparken terug aan de omgeving. Het bedrag stellen we normaal gesproken beschikbaar via een omgevingsfonds. Op verzoek van het Plaatselijk Belang De Krim is afgesproken om de jaarlijkse bijdrage van het omgevingsfonds in één keer uit te keren. Op die manier kan het omgevingsfonds een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp.

Lokaal eigenaarschap
Ook hebben we gesproken over het beschikbaar stellen van een deel van het zonnepark voor participatie door lokaal eigenaarschap via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Plaatselijk Belang De Krim heeft de mogelijkheden voor het oprichten van een lokale energiecoöperatie en de bijbehorende financiering onderzocht, maar dat is voor hen niet haalbaar.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ruimtelijk kwaliteitsplan: aansluiten bij de omgeving
Voor de inpassing van het zonnepark in de omgeving hebben wij een ruimtelijk kwaliteitsplan laten maken door een onafhankelijk adviesbureau. Hierin is op basis van de eisen en wensen waaraan de landschappelijke inpassing moet voldoen, het gemeentelijke en provinciale beleid en de landschapsanalyse een inrichting van het zonnepark voorgesteld. Zo is geadviseerd om in het kader van de biodiversiteit de onderhoudspaden en grond onder de zonnepanelen in te zaaien met een bloemrijk grasmengsel voor bijen en andere insecten. Ook is voorgesteld om gebruik te maken van een grondwal en hagen rondom (een deel van) het zonnepark. Het rapport is onderdeel van de formele vergunningsprocedure.

Zonnepark Onder Ons

info@zonneparkonderons.nl

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200

 

© Zonnepark Onder Ons