Omgevingsfonds

Pure Energie stelt een deel van de inkomsten van het zonnepark Onder Ons beschikbaar aan de omgeving. Het gaat om een bedrag van 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar voor de duur van 15 jaar. Normaal gesproken stellen we het bedrag beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. Op verzoek van het Plaatselijk Belang De Krim is afgesproken de jaarlijkse bijdrage van het omgevingsfonds in één keer uit te keren. Op die manier kan het omgevingsfonds een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp.

De Krim klaar voor de toekomst met nieuw MFA | De Toren

 

Zonnepark Onder Ons

info@zonneparkonderons.nl

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200

 

© Zonnepark Onder Ons